In atentia celor interesati: Avand in vedere numarul solicitarilor, parcurgerea integrala a procedurii de atestare poate sa dureze intre 30 si 45 de zile.

ATENTIE: Ca urmare a notificarii Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, bibliografia aferenta Evaluarii si Gestionarii Schimbarilor Climatice a fost modificata.

Deciziile privind aprobarea de dezvoltare a proiectelor si functionare a activitatilor cu impact asupra mediului se fundamenteaza pe studii de mediu a caror calitate depinde nemijlocit de competenta elaboratorilor acestora.

Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1134/2020 privind aprobarea conditiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice si juridice si a componentei si Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de atestare stabilesc ca atestarea competentelor elaboratorilor de studii de mediu sa revina asociatiilor profesionale din domeniu.

In baza Deciziei MMAP nr. 1/52024 SSRS/22.06.2021, Asociatia Romana de Mediu a fost desemnata ca entitate publica de atestare abilitata sa deruleze procesul de atestare si sa certifice nivelul de competenta a elaboratorilor de studii de mediu.

In conformitate cu prevederile legale, expertii elaboratori de studii de mediu vor fi atestati pe doua nivele de competenta, expert atestat – nivel asistent si expert atestat – nivel principal. Atestarea se realizeaza pe tipurile de studii si domeniile de atestare precizate in OMMAP 1134/2020.

Pentru simplificarea procedurilor, Asociatia Romana de Mediu a realizat aceasta platforma electronica asociata Registrului expertilor atestati prin care majoritatea etapelor de atestare se desfasoara online.

Certificatul de atestare poate fi obtinut de persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice si rezidenti UE sau SEE dupa parcurgerea procesului de atestare si verificarea competentelor privind capacitatea de realizare a diferitelor tipuri de studii de mediu. Procedura de evaluare a competentelor presupune o verificare scrisa(test grila) si un interviu purtat cu membrii Comisiei de atestare.

Asociatia Romana de Mediu isi asuma responsabilitatea de a asigura o procedura transparenta si obiectiva de evaluare prin Comisia de atestare si Comisia de etica si arbitraj a caror membri sunt specialisti si personalitati recunoscute in domeniul protectiei mediului.

Daca doriti sa va atestati accesati butonul APLICA