BIBLIOGRAFIE GENERALA

Referintele bibliografice/legislative indicate mai jos sunt orientative si sunt un sprijin pentru cei care solicita recunoasterea competentelor in elaborarea studiilor de mediu.

A. Raport privind impactul asupra mediului (RIM)

1. OUG 195/2005 privind protectia mediului cu completarile si modificarile ulterioare

2. OUG nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

3. HG nr. 445 din 8 aprilie 2009 (*actualizată*) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

4. ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

5. ORDIN nr. 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului

6. LEGE nr. 22 din 22 februarie 2001 (*actualizată*) pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

7. ORDIN nr. 864 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră

8. LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011 (*actualizată*) privind calitatea aerului înconjurător

9. LEGEA nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor

10. LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*

B. Raport de amplasament (RA)

1. OUG 195/2005 privind protectia mediului cu completarile si modificarile ulterioare

2. LEGEA nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale

3. ORDIN nr. 818 din 17 octombrie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu modificat si completat prin ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005

4.ORDIN nr. 36 din 7 ianuarie 2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

C. Raport de mediu (RM)

1. OUG 195/2005 privind protectia mediului cu completarile si modificarile ulterioare

2. HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 8 iulie 2004 (*actualizată*) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

3. Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe

4. OUG nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

D. Raport de securitate (RS)

1. OUG 195/2005 privind protectia mediului cu completarile si modificarile ulterioare

2. Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

3. Ordinul nr. 142/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

4. Ordinul nr. 156/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi testarea planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase

5. Ordinul nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse

6. Ordinul nr. 3710/1212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism

E. Bilanț de mediu (BM)

1. OUG 195/2005 privind protectia mediului cu completarile si modificarile ulterioare

2. ORDIN nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

3. ORDIN nr. 184 din 21 septembrie 1997 (*actualizat*) pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu

4. ORDIN nr. 756 din 3 noiembrie 1997 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

5. ORDIN nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare

F1. Studiu de evaluare adecvată (EA - F) Fauna

1. OUG 195/2005 privind protectia mediului cu completarile si modificarile ulterioare

2. OUG nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

3. Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului methodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor natural protejate de interes comunitar

4. H.G. nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate

F2. Studiu de evaluare adecvată (EA - H) Habitate/flora

1. OUG 195/2005 privind protectia mediului cu completarile si modificarile ulterioare

2. Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului methodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor natural protejate de interes comunitar

3. OUG nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

4. Ordinul nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate