CODUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ a experţilor de mediu ARM

Codul de conduită profesională a experţilor de mediu certificaţi de Asociaţia Romană de Mediu, denumit în continuare Codul, este un set de reguli de comportament în exercitarea activităţii de elaborare a studiilor de mediu.

Experţii care au obţinut certificarea competenţelor vor semna Codul ca o precondiţie pentru primirea certificatului şi îşi vor asuma prevederile impuse de acesta.

Experţii certificaţi, în activitatea profesională, trebuie să:

1. respecte deontologia şi reputaţia profesională;

2. evite orice conflict potenţial de interese rezultat din contractarea de servicii de consultanţă atât în relaţia cu beneficiarii, autoritaţile de mediu sau alte entităţi;

3. angajeze şi presteze servicii de consultanţă doar în limita competenţelor şi care pot fi executate la cel mai înalt nivel profesional;

4. formuleze concluzii bazate pe o evaluare profesională obiectivă, imparţială, relevantă şi responsabilă;

5. se asigure că informaţiile utilizate provin din surse calificate, autorizate, responsabile şi sunt conforme cu cunoştinţele ştiinţifice actuale;

6. își desfaşoare activitatea cu respectarea legislaţiei în vigoare;

7. facă cunoscute toate elementele, care, dacă ar rămâne necunoscute, ar putea distorsiona concluziile studiilor;

8. își perfecţioneze cunoştinţele pentru menţinerea standardelor de competenţă şi calitate a serviciilor oferite;

9. utilizeze cu prudenţă informaţiile confidenţiale, secrete, în conformitate cu prevederile legale;

10. colaboreze cu alti experți dacă complexitatea studiilor necesită acest lucru