Competenta elaboratorilor de studii de mediu a devenit o referinta de interes major in optiunile beneficiarilor de servicii de consultanta in acest domeniu.

Pentru prima data in Romania, Asociatia Romana de Mediu preia initiativa si responsabilitatea certificarii competentelor persoanelor fizice, elaboratori de studii de mediu, dupa o procedura transparenta si obiectiva de evaluare a profilului educational, a activitatii, dar si a cunostintelor in domeniul de certificare.

Certificatul de atestare a competentelor in elaborarea studiilor de mediu inseamna:

  • recunoasterea nivelului de experienta si expertiza;
  • cunostinte tehnice aprofundate in domeniul certificat;
  • cunoasterea legislatiei si a standardelor din domeniul protectiei mediului;
  • capacitate de analiza, sinteza si interpretare a datelor.

In functie de activitatea profesionala in domeniu si rezultatele evaluarii competentelor, expertii vor fi recunoscuti ca Expert sau Expert principal.

Procedura de certificare presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

  1. Declaratia candidatului privind studiile si experienta profesionala;
  2. Transmiterea pentru analiza a unui studiu realizat;
  3. Test scris de verificare, tip grila, prin completare online;
  4. Interviu cu membrii Comisiei de Evaluare si Certificare,

Obiectivitatea si calitatea actului de certificare a competentelor se bazeaza si pe componenta Comisiei de Evaluare si Certificare care este compusa din personalitati recunoscute in acest domeniu

Certificatul de atestare a competentelor este valabil 4 ani si se valideaza anual daca se parcurg formele de pregatire profesionala, conform Regulamentului.

Lista expertilor certificati va fi facuta publica si promovata in mediul de afaceri si administratia publica locala.