Dosar atestare


Documentele care trebuie depuse/transmise pentru dosarul de atestare in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1134/2020

A se vedea si sectiunea Formulare

Toate documentele trebuie sa fie in format pdf.

Va rugam sa le pregatiti din timp pentru a putea fi incarcate operativ in platforma electronica.


Persoane fizice

 • Diploma de licenta
 • Diploma de master (Diploma de master este obligatorie pentru absolventii de studii universitare de scurta durata - 3 ani)
 • Curriculum vitae(format Europass)
 • Pregatire si apartenenta la asociatii profesionale (Formular F-Pregatire)
 • Cazier judiciar in perioada de valabilitate
 • Confirmare din partea angajatorului privind relatia cu persoana fizica (Adeverinta de serviciu sau contract de colaborare)
 • Acord prelucrare date cu caracter personal (Formular F-GDPR)
 • Cod de etica (Formular - Cod de etica)
 • Declaratie pe proprie raspundere privind corectitudinea informatiilor (Formular F - Declaratie pe proprie raspundere)
 • Lista studiilor elaborate pentru fiecare tip studiu/domenii economice solicitate (Formular F- Studii) – pentru nivelul de atestare PRINCIPAL


 • Persoane fizice autorizate

 • Diploma de licenta
 • Diploma de master (Diploma de master este obligatorie pentru absolventii de studii universitare de scurta durata - 3 ani)
 • Curriculum vitae(format Europass)
 • Pregatire si apartenenta la asociatii profesionale (Formular F-Pregatire)
 • Cazier judiciar in perioada de valabilitate
 • Certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului
 • Acord prelucrare date cu caracter personal (Formular F-GDPR)
 • Cod de etica (Formular - Cod de etica)
 • Declaratie pe proprie raspundere privind corectitudinea informatiilor (Formular F - Declaratie pe proprie raspundere)
 • Lista studiilor elaborate pentru fiecare tip studiu/domenii economice solicitate (Formular F – Studii)– pentru nivelul de atestare PRINCIPAL


 • Persoane juridice

 • Statut sau hotararea de infiintare a societatii
 • Certificatul de inregistrare fiscala emis de organul fiscal competent
 • Declaratie privind dotarile (Formular F-Dotari)
 • Acord prelucrare date cu caracter personal (Formular F-GDPR)
 • Cod de etica (Formular - Cod de etica)
 • Declaratie pe proprie raspundere privind corectitudinea informatiilor (Formular F Declaratie pe proprie raspundere)
 • Declaratie privind personalul angajat si colaboratori (Formular F – Declaratie angajator)
 • Pregatire si apartenenta la asociatii profesionale (Formular F-Pregatire)


 • Rezidenti UE/SEE persoane fizice/persoane fizice autorizate

 • Diploma de licenta
 • Curriculum vitae(format Europass)
 • Pregatire si apartenenta la asociatii profesionale (Formular F-Pregatire)
 • Cazier judiciar in perioada de valabilitate
 • Acord prelucrare date cu caracter personal (Formular F-GDPR)
 • Cod de etica (Formular - Cod de etica)
 • Declaratie pe proprie raspundere privind corectitudinea informatiilor (Formular F - Declaratie pe proprie raspundere)
 • Notificare din partea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor privind dreptul de a elabora studii de mediu


 • Rezidenti UE/SEE persoane juridice

 • Statut sau hotararea de infiintare a societatii
 • Certificatul de inregistrare fiscala emis de organul fiscal competent
 • Declaratie privind dotarile (Formular F-Dotari)
 • Acord prelucrare date cu caracter personal (Formular F-GDPR)
 • Cod de etica (Formular - Cod de etica)
 • Declaratie pe proprie raspundere privind corectitudinea informatiilor (Formular F Declaratie pe proprie raspundere)
 • Declaratie privind personalul angajat si colaboratori (Formular F – Declaratie angajator)
 • Pregatire si apartenenta la asociatii profesionale (Formular F-Pregatire)
 • Notificare din partea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor privind dreptul de a elabora studii de mediu


 • Alte solicitari

 • Diploma de licenta:
 • Diploma de master (Diploma de master este obligatorie pentru absolventii de studii universitare de scurta durata - 3 ani)
 • Curriculum vitae(format Europass)
 • Pregatire si apartenenta la asociatii profesionale (Formular F-Pregatire)
 • Cazier judiciar in perioada de valabilitate
 • Certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului pentru persoane fizice autorizate
 • Confirmare din partea angajatorului privind relatia cu persoana fizica (Adeverinta de serviciu sau contract de colaborare) – pentru persoanele fizice
 • Acord prelucrare date cu caracter personal (Formular F-GDPR)
 • Cod de etica (Formular - Cod de etica)
 • Declaratie pe proprie raspundere privind corectitudinea informatiilor (Formular F - Declaratie pe proprie raspundere)
 • Dovada activitatii de minim 5 ani in analiza studiilor de mediu