Dosar atestare


Documentele care trebuie depuse/transmise pentru dosarul de atestare in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1134/2020

A se vedea si sectiunea Formulare

Toate documentele trebuie sa fie in format pdf.

Va rugam sa le pregatiti din timp pentru a putea fi incarcate operativ in platforma electronica.


Persoane fizice

  1. Diploma de licenta
  2. Diploma de master (Diploma de master este obligatorie pentru absolventii de studii universitare de scurta durata - 3 ani)
  3. Curriculum vitae(format Europass)
  4. Pregatire si apartenenta la asociatii profesionale (Formular F-Pregatire)
  5. Cazier judiciar in perioada de valabilitate
  6. Confirmare din partea angajatorului privind relatia cu persoana fizica (Adeverinta de serviciu sau contract de colaborare)
  7. Acord prelucrare date cu caracter personal (Formular F-GDPR)
  8. Cod de etica (Formular - Cod de etica)
  9. Declaratie pe proprie raspundere privind corectitudinea informatiilor (Formular F - Declaratie pe proprie raspundere)
  10. Lista studiilor elaborate pentru fiecare tip studiu/domenii economice solicitate (Formular F- Studii) – pentru nivelul de atestare PRINCIPAL
  Pentru innoirea Certificatului de atestare, solicitantii au acces la editarea datelor de contact si vor depune online, in platforma electronica, doar documentele specificate la punctele 4, 5 si 6.


Persoane fizice autorizate

  1. Diploma de licenta
  2. Diploma de master (Diploma de master este obligatorie pentru absolventii de studii universitare de scurta durata - 3 ani)
  3. Curriculum vitae(format Europass)
  4. Pregatire si apartenenta la asociatii profesionale (Formular F-Pregatire)
  5. Cazier judiciar in perioada de valabilitate
  6. Certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului
  7. Acord prelucrare date cu caracter personal (Formular F-GDPR)
  8. Cod de etica (Formular - Cod de etica)
  9. Declaratie pe proprie raspundere privind corectitudinea informatiilor (Formular F - Declaratie pe proprie raspundere)
  10. Lista studiilor elaborate pentru fiecare tip studiu/domenii economice solicitate (Formular F – Studii)– pentru nivelul de atestare PRINCIPAL
  Pentru innoirea Certificatului de atestare, solicitantii au acces la editarea datelor de contact si vor depune online, in platforma electronica, doar documentele specificate la punctele 4, 5 si 6.


Persoane juridice

  1. Statut sau hotararea de infiintare a societatii
  2. Certificatul de inregistrare fiscala emis de organul fiscal competent
  3. Declaratie privind dotarile (Formular F-Dotari)
  4. Acord prelucrare date cu caracter personal (Formular F-GDPR)
  5. Cod de etica (Formular - Cod de etica)
  6. Declaratie pe proprie raspundere privind corectitudinea informatiilor (Formular F Declaratie pe proprie raspundere)
  7. Declaratie privind personalul angajat si colaboratori (Formular F – Declaratie angajator)
  8. Pregatire si apartenenta la asociatii profesionale (Formular F-Pregatire)
  Pentru innoirea Certificatului de atestare, solicitantii au acces la editarea datelor de contact si vor depune online, in platforma electronica, doar documentele specificate la punctele 2, 7 si 8.


Rezidenti UE/SEE persoane fizice/persoane fizice autorizate

  1. Diploma de licenta
  2. Curriculum vitae(format Europass)
  3. Pregatire si apartenenta la asociatii profesionale (Formular F-Pregatire)
  4. Cazier judiciar in perioada de valabilitate
  5. Acord prelucrare date cu caracter personal (Formular F-GDPR)
  6. Cod de etica (Formular - Cod de etica)
  7. Declaratie pe proprie raspundere privind corectitudinea informatiilor (Formular F - Declaratie pe proprie raspundere)
  8. Notificare din partea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor privind dreptul de a elabora studii de mediu
  Pentru innoirea Certificatului de atestare, solicitantii au acces la editarea datelor de contact si vor depune online, in platforma electronica, doar documentele specificate la punctele 3 si 4.


Rezidenti UE/SEE persoane juridice

  1. Statut sau hotararea de infiintare a societatii
  2. Certificatul de inregistrare fiscala emis de organul fiscal competent
  3. Declaratie privind dotarile (Formular F-Dotari)
  4. Acord prelucrare date cu caracter personal (Formular F-GDPR)
  5. Cod de etica (Formular - Cod de etica)
  6. Declaratie pe proprie raspundere privind corectitudinea informatiilor (Formular F Declaratie pe proprie raspundere)
  7. Declaratie privind personalul angajat si colaboratori (Formular F – Declaratie angajator)
  8. Pregatire si apartenenta la asociatii profesionale (Formular F-Pregatire)
  9. Notificare din partea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor privind dreptul de a elabora studii de mediu
  Pentru innoirea Certificatului de atestare, solicitantii au acces la editarea datelor de contact si vor depune online, in platforma electronica, doar documentele specificate la punctele 2 si 7.


Alte solicitari

  1. Diploma de licenta
  2. Diploma de master (Diploma de master este obligatorie pentru absolventii de studii universitare de scurta durata - 3 ani)
  3. Curriculum vitae(format Europass)
  4. Pregatire si apartenenta la asociatii profesionale (Formular F-Pregatire)
  5. Cazier judiciar in perioada de valabilitate
  6. Certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului pentru persoane fizice autorizate
  7. Confirmare din partea angajatorului privind relatia cu persoana fizica (Adeverinta de serviciu sau contract de colaborare) – pentru persoanele fizice
  8. Acord prelucrare date cu caracter personal (Formular F-GDPR)
  9. Cod de etica (Formular - Cod de etica)
  10. Declaratie pe proprie raspundere privind corectitudinea informatiilor (Formular F - Declaratie pe proprie raspundere)
  11. Dovada activitatii de minim 5 ani in analiza studiilor de mediu
  Pentru innoirea Certificatului de atestare, solicitantii au acces la editarea datelor de contact si vor depune online, in platforma electronica, doar documentele specificate la punctele 4, 5 si 7.